,

20. ja 21. vuosisadan apokalypsi. Aikamme historiaa antroposofian näkökulmasta

8,50 

Jesaiah Ben-Aharon

65 sivua,

suom. Maija Pietikäinen

ISBN 952-5507-05-X

1. p. 2004

Neljässä Helsingissä pitämässään esitelmässä israelilainen kansalaisaktivisti ja antroposofi Jesaiah Ben-Aharon kuvaa1900-luvun ja alkavan 2000-luvun henkistä ja fyysistä historiaa sekä tulevaisuutta.

Ben-Aharon kertoo siitä, millaisena Rudolf Steiner näki oman aikansa tilanteen 1900-luvun alussa ja mitä ihmiskunnan tulevaisuuteen kohdistuvia yhteiskunnallisia tavoitteita hänellä oli. Eräänä tarkastelun kohteena on antroposofinen liike, sen 1900-luvun kehitys ja 2000-luvun haasteet ja mahdollisuudet vaikuttaa elävänä kulttuuri­tekijänä nykyhetken maailmassa.

Ben-Aharon tarkastelee nykyajan maailmantilannetta, jossa USA:n imperiumi hallitsee ja jossa lännen ja pohjoisen vauraat ja teknisesti ylivaltaiset maat Maailman kauppajärjestön, Maailmanpankin sekä Kansainvälisen valuuttarahaston tuella kontrolloivat etelän ja idän köyhiä valtioita. Kirjoittaja näkee toivoa antavana erilaisten vapaiden kansalaisliikkeiden aktivoitumisen uutena maailmanhistoriallisena voimana. Hän soveltaa Rudolf Steinerin esille tuomaa yhteiskunnallisen kolmijäsennyksen ajatusta.

Jesaiah Ben-Aharon käsittelee myös Israelin vaikeaa tilannetta. Hän toimii juutalaisten ja arabien välisen vuoropuhelun lisäämiseksi.

Shopping Cart
Scroll to Top