Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE. Lördagen den 28 mars 2020.

STUDIEGRUPPER

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, jämna veckor kl. 18.30-20. Första treffen den 10.9. Vi fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag V delen. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski tfn: 050 4343432.

Hobbyeurytmin fortsätter 3.10. under jämna torsdagar kl 17-18. Välkommen! Inga förkunskaper krävs. Anmälningar till Nina Alfthan, nina.alfthan@hotmail.com.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter under hösten. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar under hösten 2019:

På svenska, söndagar: kl. 17.00: 22.9., 20.10., 17.11. och 8.12.2019. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn: 0400 449550.

På tyska, söndagar: kl. 11.15: 8.9., 13.10., 10.11. och 15.12.2019. Kontaktperson Anja Riska tfn: 0400 878277.

ÅRTIDSFESTER 2019


Allhelgonafest – Minnesfest för de döda, lördagen den 16.11.2019 kl. 14.00.

Adventsfest söndagen 1.12.2019 med eurytmi och musik kl. 15.

Påskfest söndagen 12.4.2020 i Raseborg.

Se närmare uppgifter på https://antropos.sallskapet.fi

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn 050 3096786, forestandaren@nackrosen.fi, www.nackrosen.fi

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan/

Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: Erika Kihlman, (09)877 7759, info@gryningen.fi, www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, lekskolan@regnbagen.fi, www.regnbagen.fi/

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors.
Kontakt: Skolsekreterare Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070. e-post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

VÄSTNYLAND

Antroposofiska Sällskapets Påskfest, påsksöndagen den 12 april 2020. Festen ordnas i samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida.

STUDIEGRUPPER

Odiliegruppen träffas varje onsdag kl 19.00 med början i september. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden utgående från Rudolf Steiners texter. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538

Den fria konstgruppen Merkurius som övar eurytmi och sång samlas i Karis på onsdagar kl. 18.00. Kontaktperson Eva Dahlström tel. 0405261496

Årstidsfärger och årstidsfester. En studiegrupp som behandlar årsloppet och dess rytm är under planering. Plats: Solgården Aurinkotarha i Karis. Närmare information i ett senare skede på adressen https://antropos.sallskapet.fi/vastnyland/. Kontaktperson Eva Dahlström tel. 0405261496.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP.

Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner: Laura Aarnio-Friman, 044 5030165, Leena Westergrén, 040 5112062.

ANTROPOSOFISKA INITIATIV

Alfa Omega Raseborg rf. Planerna för AO-Rikullen, den ekologiska boendegemenskapen för äldre med ansluten barnträdgård och kulturhus framskrider. Äldreboendet planeras på området invid Rikullen, bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs. Detaljplanen räknas vara färdig under år 2019. Under året ordnas presentationer av bostäderna och planeringen av området. Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen. Välkommen att ta kontakt!

Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg.
Seminariet Att möta döden ordnades senaste höst. Seminariet var främst riktat till personalen inom stadens äldrevård. Ca 120 personer tog del av utbildningen. Nästa års satsning har planerats: Att möta den minnessjuka. Kontaktperson Alfa Omega Raseborg (AOR) Virve Weckström tel. 0400 127174

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Solgården Aurinkotarha Föreståndare: Eva Dahlström. Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis. Tfn: 045 78764430 Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi 

Rosengården Föreståndare: Monica Boström En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 Hemsida: www.rosengarden.fi

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Rektor: Monica Boström Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi, Hemsida: www.mikaelskolan.fi

UTBILDNINGAR

Stella Nova, Svenskspråkig Steinerpedagogisk utbildning. Den 2 ½-åriga kursen, som inleddes i januari 2018, handlar om deltidsstudier i Steinerpedagogik och den antroposofiska människobilden. Seminariet är svenskspråkigt. Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den steinerpedagogiska lärarutbildningen vid Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i andra nordiska länder. Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova-seminariet. Mera information ger Göran Kurtén, tfn 040 751 7137, stella.nova@hotmail.com
Broschyr med information: https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/stella-nova-broschyr-utskrift-1-1.pdf

ÅLAND

Generalsekreteraren besöker Åland. På sin turné runt svensk- Finland är turen kommen den 25-27 oktober för Henri Murto att besöka Åland. Som generalsekreterare för Finland, vill han lära känna de olika verksamheterna i svenskbygderna.

STUDIEGRUPPER

Den antroposofiska studiecirkeln kommer att sammanträda från september 2019 till 2020 maj i Mariehamn med början den sjunde september, en gång per månad. Tillfällena är avsedda för medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposofin.

Eurytmigruppen möts också gång per månad. Kontaktperson för grupperna: Raili Hake tel. 0408346465

After Image. Sommaren 2020 planeras åter en After Image meditationsretreat på Kimitoön. Mer information om retreaten kan läsas på Sällskapets nätsida  www.antropos@sallskapet.fi under våren.

BARNTRÄDGÅRD

Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax

ANTROPOSOFISKA INITIATIV: TERAPI OCH HÄLSOVÅRD

Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar.  Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 0405240080

Vård i Livet r.f. www.vardilivet.ax Föreningens 20 års jubileum firas med bokrelease den 22.11. i Alandicas Auditoriet. Fest talare är professor, författare Peter Strang från Stockholms sjukhem. Raili Hake berättar om boken Vård i Livet- Vård inför döden. Boken är till salu i samband med kaffestunden. Mer information: Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

ÖSTERBOTTEN, VASA

STUDIEGRUPPER

PARSIFAL-gruppen. Öppen antroposofisk studiegrupp. Höstens tema är ”Änglar, Ärkeänglar och Tidsandar i vår tid”. Vi träffas en gång i månaden i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Hjärtligt välkomna! Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.nystrom@bob.fi


FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI

Klasstimmar på svenska en gång i månaden, för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

BARNTRÄDGÅRD

Steinerdaghemmet Iduna, Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

ANTROPOSOFISKA  INITIATIV

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Comments are closed.