Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, jämna veckor kl. 18.30-20.30. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski tfn 050 4343432.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tnf: 0400 449550.

Hobbyeurytmin fortsätter på hösten på torsdagar kl 18-19. Alla är välkomna. Inga förkunskaper behövs. Anmälningar till Nina Alfthan, nina.alfthan@hotmail.com.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Nordiskt högskolemöte 11-13 oktober 2019 Kulturhuset i Ytterjärna

Klasstimmar för medlemmar:

På svenska, söndagar: kl. 17: 22.9., 20.10., 17.11. och 8.12.2019. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449550.

På tyska, söndagar: kl. 11.15. Kontaktperson Anja Riska tfn 0400 878277.

ÅRTIDSFESTER 2019

Mikael-fest lördagen den 5.10.2019 kl. 17

Minnesfest för de döda lördagen den 16.11.2019

Adventsfest söndagen 1.12.2019

Se närmare uppgifter även på nätsidorna antropos.sallskapet.fi

Comments are closed.