Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTEN

ÅR 2020 HÅLLS ÅRSMÖTET DEN 5 SEPTEMBER.
VÅREN 2021 HÅLLS ÅRSMÖTET DEN 27 MARS.

Se närmare uppgifter på www.antropos.sallskapet.fi

ÅRTIDSFESTER 2020-21
Påskfest söndagen 4.4.2021 i Raseborg

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE lördagen den 27. mars 2021.

AFTER IMAGE, Meditativ retreat på Jurmo, Åland den 27.–29.7.2021,
kontakt:  kisundholm@gmail.com.

ÅRTIDSFESTER under året är under planering. Se närmare uppgifter på www.antropos.sallskapet.fi

HELSINGFORS

STUDIEGRUPPER

Karmagruppen träffas på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, ojämna veckor kl. 18:00-19.30. Vårterminens första träff den 19.1.2021. Vi fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Helena Pihlström tfn 050 3713927.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar: 

På svenska söndagar kl. 17.00.

17.1, 21.2, 21.3, 11.4, 23.5 och 6.6.2021.
Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449550. 

På tyska söndagar kl. 11.15: 17.1., 21.2., 21,3., 18.4. och 16.5.

Kontaktperson Anja Riska 0400 878 277.

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Steinerlekskolan Näckrosen

Förskola, privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn 050 3096786, forestandaren@nackrosen.fi, www.nackrosen.fi

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan/

Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: Erika Kihlman, (09)877 7759, info@gryningen.fi, www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, lekskolan@regnbagen.fi, www.regnbagen.fi/

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors.
Kontakt: Skolsekreterare Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070. e-post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

****

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter under våren. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.

VÄSTNYLAND

Antroposofiska Sällskapets Påskfest, påsksöndagen den 4 april 2021. Festen ordnas i samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Ant­roposofiska Sällskapets hemsida: www.antropos.sallskapet.fi.

STUDIEGRUPPER

Odiliegruppen träffas varje onsdag kl. 19.00. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden utgående från Rudolf Steiners texter. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538

Den fria konstgruppen Merkurius som övar eurytmi och sång samlas i Karis. Kontaktperson Eva Dahlström tel. 0405261496

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP.

Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner: Laura Aarnio-Friman, 044 5030165, Leena Westergrén, 040 5112062.

ANTROPOSOFISKA INITIATIV

Alfa Omega Raseborg rf. Alfa Omega Raseborg rf. planerar en boendegemenskap AO-Rikullen, med ansluten barnträdgård, en mindre sal för kulturevenemang för boendets behov samt terapiutrymmen. Området är beläget bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs. 
Kontaktperson, Virve Weckström tel. 0400-127174


BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Solgården Aurinkotarha Föreståndare: Eva Dahlström Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis. Tfn: 045 78764430 Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi 

Rosengården Föreståndare: Monica Boström En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 Hemsida: www.rosengarden.fi

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Rektor: Monica Boström Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi, Hemsida: www.mikaelskolan.fi

ÅLAND

STUDIEGRUPPER

Den antroposofiska studiecirkeln sammanträder en gång per månad med temat Mikaeli. Tillfällena är avsedda för medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposofin.

Eurytmigruppen möts också gång per månad. Kontaktperson för grupperna är Raili Hake tel. 0408346465

BARNTRÄDGÅRD

Waldorfbarnträdgården Regnbågen.
Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax

ANTROPOSOFISKA INITIATIV: TERAPI OCH HÄLSOVÅRD

Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar.  
Målningsgrupperna fortsätter 5 gånger under vårterminen. Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 0405240080

Vård i Livet r.f. Förening Vård i Livets föreläsningsverksamhet och bokpresentationer fortsätter när koronaläget tillåter.
Om händelser kan man läsa på vår Facebooksida Vård i Livet

Boken ”Vård i livet och döden“ säljs på Åland i Mariehamns bokhandel och via Föreningen.

Mer information fås från Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

ÖSTERBOTTEN, VASA

STUDIEGRUPPER

PARSIFAL-gruppen.

Öppen antroposofisk studiegrupp.

Vårens tema: Rudolf Steiners föredrag: ”Johannesevangeliet och de tre andra evangelierna.” GA 117a, 12 föredrag i Stockholm, hållna vid Kungliga Akademin. Vi träffas en gång i månaden i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Hjärtligt välkomna! Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.adele45@gmail.com

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANT­ROPOSOFI

Klasstimmar på svenska en gång i månaden, för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

BARNTRÄDGÅRD

Steinerdaghemmet Iduna, Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

ANTROPOSOFISKA  INITIATIV

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Comments are closed.