Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

ANTROPOSOFISKA SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTEN

ÅR 2020 HÅLLS ÅRSMÖTET DEN 5 SEPTEMBER.
VÅREN 2021 HÅLLS ÅRSMÖTET DEN 27 MARS.

Se närmare uppgifter på www.antropos.sallskapet.fi

ÅRTIDSFESTER 2020

Mikaelifest tillsammans med Antroposofisen lääketieteen yhdistys och Suomen Antroposofinen Liitto i Tammerfors, 3-4.10.2020
Boken” Vård i livet och döden” kommer ut på finska och har sin utgivning under seminariet.
Den offentliga bokutgivningen blir i Tammerfors fredagen den 9 oktober kl. 18.30 i Kulttuuritalo Laikku
Allhelgonafest – Minnesfest för de döda, lördagen den 17.10.2020 kl.15.00

Adventsfest lördagen 5.12.2020 med eurytmi och musik kl. 15.00.

Påskfest söndagen 4.4.2021 i Raseborg

STUDIEGRUPPER

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, ojämna veckor kl. 18.30-20, vi träffas första gången ti 8.9.2020. Vi fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Helena Pihlström tfn 050 3713927.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar:

På svenska, söndagar: kl. 17.00. 6.9, 11.10, 15.11 och 13.12.2020. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn: 0400 449550.

På tyska, söndagar: kl. 11.15: 27.9., 18.10., 8.11. och 6.12.2020. Kontaktperson Anja Riska tfn: 0400 878277.

Se närmare uppgifter på https://antropos.sallskapet.fi

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn 050 3096786, forestandaren@nackrosen.fi, www.nackrosen.fi

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan/

Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: Erika Kihlman, (09)877 7759, info@gryningen.fi, www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, lekskolan@regnbagen.fi, www.regnbagen.fi/

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors.
Kontakt: Skolsekreterare Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070. e-post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.

VÄSTNYLAND

Antroposofiska Sällskapets Påskfest, påsksöndagen den 4 april 2021. Festen ordnas i samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida.

STUDIEGRUPPER

Odiliegruppen träffas varje onsdag kl 19.00 med början i september. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden utgående från Rudolf Steiners texter. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP.

Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner: Laura Aarnio-Friman, 044 5030165, Leena Westergrén, 040 5112062.

ANTROPOSOFISKA INITIATIV

Alfa Omega Raseborg rf. Planerna för AO-Rikullen, den ekologiska boendegemenskapen för äldre med ansluten barnträdgård framskrider. På grund av dålig grund för byggandet har planeringsområdet för boendet flyttats delvis på Rikullen, bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs. Därför en försening av detaljplanen, som räknas vara färdig under år 2021. Under året 2021 ordnas presentationer av bostäderna och planeringen av området. Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen. Välkommen att ta kontakt!

Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg.
Seminariet Att möta minnessjukdom, ordnades senaste höst. Seminariet var främst riktat till personalen inom stadens äldrevård. Ca 120 personer tog del av utbildningen. Följande satsning blir ’Livsgnistan i arbetet’. Kontaktperson i Alfa Omega Raseborg (AOR) Virve Weckström tel. 0400 127174, virve.weckstrom@gmail.comBARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Solgården Aurinkotarha Föreståndare: Eva Dahlström. Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis. Tfn: 045 78764430 Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi 

Rosengården Föreståndare: Monica Boström En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 Hemsida: www.rosengarden.fi

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Rektor: Monica Boström Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi, Hemsida: www.mikaelskolan.fi

ÅLAND

STUDIEGRUPPER

Den antroposofiska studiecirkeln kommer att sammanträda från september 2020 till 2021 maj i Mariehamn med början den tionde september, en gång per månad. Tillfällena är avsedda för medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposofin.

Eurytmigruppen möts också en gång per månad. Kontaktperson för grupperna: Raili Hake tel. 0408346465

BARNTRÄDGÅRD

Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax

ANTROPOSOFISKA INITIATIV: TERAPI OCH HÄLSOVÅRD

Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar.  Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 040 5240080.

Vård i Livet r.f. Boken” Vård i livet och döden” kommer ut på finska och har sin utgivning i samband med Mikaelseminariet i Tammerfors den 3.10 2020.
Nordlingska Lägenheten firar sin 15 års jubileum med kaffebjudning för Brändöbor i november. Föreningen har egna Facebooksidor.  
Mer information: Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

ÖSTERBOTTEN, VASA

STUDIEGRUPPER

PARSIFAL-gruppen. Öppen antroposofisk studiegrupp. I höst 2020 arbetar vi med de nyligen utkomna föredragen av Steiner: Johannesevangeliet och de tre andra evangelierna”. Föredrag hållna i Stockholm 1910, (inte tidigare publicerade.)  Vi träffas en gång i månaden i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Hjärtligt välkomna! Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.adele45@gmail.com


FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI

Klasstimmar på svenska en gång i månaden, för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

BARNTRÄDGÅRD

Steinerdaghemmet Iduna, Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

ANTROPOSOFISKA  INITIATIV

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Comments are closed.