Antroposofiska Sällskapet i Finland

Antroposofiska Sällskapet i Finland

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

STUDIEGRUPPER

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, jämna veckor kl. 18.30-20. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski tfn: 050 4343432.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter under hösten. Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar:

På svenska, söndagar: kl. 17.00: 26.1, 16.2, 22.3, 19.4, 17.5, 7.6.2020. Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn: 0400 449550.

På tyska, söndagar: kl. 11.15: 12.1., 16.2., 22.3., 19.4., 10.5. Kontaktperson Anja Riska tfn: 0400 878277.


ÅRTIDSFESTER

Påskfest söndagen 12.4.2020 i Raseborg.

Se närmare uppgifter på https://antropos.sallskapet.fi

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn 050 3096786, forestandaren@nackrosen.fi, www.nackrosen.fi

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan/

Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: Erika Kihlman, (09)877 7759, info@gryningen.fi, www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, lekskolan@regnbagen.fi, www.regnbagen.fi/

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors.
Kontakt: Skolsekreterare Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070. e-post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

VÄSTNYLAND

Antroposofiska Sällskapets Påskfest, påsksöndagen den 12 april 2020. Festen ordnas i samarbete med Kristensamfundet. Närmare information senare på Antroposofiska Sällskapets hemsida.

STUDIEGRUPPER

Odiliegruppen träffas varje onsdag kl 19.00. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden utgående från Rudolf Steiners texter. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538

Den fria konstgruppen Merkurius som övar eurytmi och sång samlas i Karis på onsdagar kl. 18.00. Kontaktperson Eva Dahlström tel. 0405261496

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP.

Klasstimmar för medlemmar. Kontaktpersoner: Laura Aarnio-Friman, 044 5030165, Leena Westergrén, 040 5112062.

ANTROPOSOFISKA INITIATIV

Alfa Omega Raseborg rf. Alfa Omega Raseborg rf. planerar en boendegemenskap AO-Rikullen, med ansluten barnträdgård, en mindre sal för kulturevenemang för boendets behov samt terapiutrymmen. Området är beläget bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs. 

Seminarium i samarbete med Raseborgs äldrevård. Temat år 2020 är ”Att orka i arbetet”.
Seminariet år 2018 hade temat ”Om att möta döden”. År 2019 var temat ”Du och jag i mötet – Att jobba med minnessjukdom”. Kontaktperson, Virve Weckström tel. 0400 127174

BARNTRÄDGÅRDAR OCH SKOLOR

Solgården Aurinkotarha Föreståndare: Eva Dahlström. Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis. Tfn: 045 78764430 Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi 

Rosengården Föreståndare: Monica Boström En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 Hemsida: www.rosengarden.fi

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Rektor: Monica Boström Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi, Hemsida: www.mikaelskolan.fi

UTBILDNINGAR

Stella Nova, Svenskspråkig Steinerpedagogisk utbildning. Den 2 ½-åriga kursen, som inleddes i januari 2018, handlar om deltidsstudier i Steinerpedagogik och den antroposofiska människobilden. Seminariet är svenskspråkigt. Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den steinerpedagogiska lärarutbildningen vid Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i andra nordiska länder. Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova-seminariet. Mera information ger Göran Kurtén, tfn 040 751 7137, stella.nova@hotmail.com
Broschyr med information: https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/stella-nova-broschyr-utskrift-1-1.pdf

ÅLAND

STUDIEGRUPPER

Den antroposofiska studiecirkeln kommer att sammanträda från september 2019 till 2020 maj i Mariehamn med början den sjunde september, en gång per månad. Tillfällena är avsedda för medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposofin.

Eurytmigruppen möts också gång per månad. Kontaktperson för grupperna: Raili Hake tel. 0408346465

After Image. Sommaren 2020 planeras åter en After Image meditationsretreat på Kimitoön. Mer information om retreaten kan läsas på Sällskapets nätsida  www.antropos@sallskapet.fi under våren.

BARNTRÄDGÅRD

Waldorfbarnträdgården Regnbågen.

Under våren 2020 kommer vi på Barnträdgården Regnbågen ha vändagsmaskerad och påskfirande med ägg-gömmor och sagan om påskharen.
Vi kommer även att hålla två föräldrautbildningstillfällen varav ett är planerat att handla om fördjupning kring den antroposofiska synen på maten vi serverar barnen. Vi avslutar terminen torsdagen innan midsommaraftonen med ringlekar och midsommarfest. Vi planerar fortsätta utvecklingen av köksträdgården och barnens deltagande i odling och skörd. Till sommaren söker vi en barnträdgårdslärare för tillsvidareanställning, vi söker någon med waldorfpedagogisk utbildning som vill bli en del av vårt kollegium – intresserade kan maila kansli@waldorf.ax.

Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax

ANTROPOSOFISKA INITIATIV: TERAPI OCH HÄLSOVÅRD

Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar.  Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 040 5240080.

Vård i Livet r.f. Förening Vård i Livets styrelse flyttar hela fortbildningsverksamheten till Brändö för år 2020. Fortbildningar ordnas för åldringsvårdspersonal med föreläsningar inom demens och inom palliativ vård.

Boken” Vård i livet och döden “ säljs på Åland i Mariehamns bokhandel och via Föreningen.
Mer information fås från Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

ÖSTERBOTTEN, VASA

STUDIEGRUPPER

PARSIFAL-gruppen. Öppen antroposofisk studiegrupp. Vårens tema: Rudolf Steiners föredrag: “Johannesevangeliet och de tre andra evangelierna.” GA 117a, 12 föredrag i Stockholm, hållna vid Kungliga Akademin. Vi träffas en gång i månaden i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Hjärtligt välkomna! Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.nystrom@bob.fi


FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI

Klasstimmar på svenska en gång i månaden, för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

BARNTRÄDGÅRD

Steinerdaghemmet Iduna, Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf. Adress: Valhallavägen 21. Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

ANTROPOSOFISKA  INITIATIV

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332

* * * * * *

Antroposofiska biblioteket i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors, är öppet måndagar kl. 17–19.

Comments are closed.