Takojan lukijakyselyn satoa

Viime vuoden 2018 ensimmäisessä Takojassa järjestettiin lukijakysely, joka tehtiin Suomen antroposofisen liiton johtokunnan toivomuksesta. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa lukijoiden mielipiteistä – tavoitteena kehittää lehteä entistä parempaan suuntaan.

Kysely pyrittiin tekemään mahdollisimman monenlaiset mielipiteet huomioivaksi ja siinä oli runsaasti tilaa omille, vapaamuotoisille ideoille, ehdotuksille ja kritiikille. Vastaukset sai lähettää nimettömänä, postitse valmiiksi maksetussa lomakkeessa tai liiton nettisivujen kautta. Kirjallisia vastauksia palautettiin 11 kpl, sähköisiä 17. Takojan tilaajamäärään (n. 500) nähden aktiivisuus olisi voinut olla suurempaa, mutta kaikista saaduista vastauksista ollaan kiitollisia ja ne on otettu vastaan arvokkaana palautteena!

Kyselyn perusteella Takojan kehityshaasteena ovat ajankohtaiset, yhteiskunnallisetkin aiheet antroposofian näkökulmalta, keskustelun lisääminen ja hyvinkin erilaisiin lukijoiden toiveisiin vastaaminen. Kiitettävää on tämän kyselyn mukaan myös runsaasti, mikä on ilahduttavaa! Takojan anti on otettu vastaan, ja sieltä on löytynyt kiinnostavaa luettavaa. Lehden on tärkeää elää ajassa ja avoimena, kuitenkin antroposofisen julkaisun edellytyksiin vastaten.

Yksittäisiä toiveita on monenlaisia, kuten mielipiteitäkin artikkelien mielenkiintoisuudesta, sisällöstä ja pituuden suhteen. Taidekuvia antroposofisten taiteilijoiden töistä haluttaisiin enemmän, myös antroposofisten kuvataiteilijoiden työn esiin nostamiseksi. Joku kaipaa lisää käännöksiä Steinerin ja Prokofjevin tuotannosta. Ulkomaisista antroposofisista virikkeistä ollaan kiinnostuneita. Osa vastaajista toivoo Takojan pysyvän edelleen tasalaatuisena, välttävän ylilyöntejä – olevan ymmärrettävää luettavaa myös antroposofiaa vähemmän tunteville. Takojan toimituskunnalle palautteet ovat tärkeää, suuntaa-antavaa materiaalia tuleviin kirjoitusaiheisiin.

Takojan lukijoille tiedoksi, että lehti ottaa vastaan edelleen kirjoituksia, kuvia, runoja jokaiselta, jolla lehden henkeen sopivaa annettavaa on. Yhteisenä tavoitteena on entistä ajankohtaisemman, henkisesti vireämmän ja mielenkiintoisemman lehden aikaansaaminen.

Toimituskunnan puolesta Laura Krook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top