,

Sambandet mellan människan och elementarvärlden. Kalevala

21,00 

Rudolf Steiner

94 sidor
översättning Ulla Klötzer

ISBN 978-952-5507-78-2

Forntidens människor har med sitt naturliga och omedvetna klar­seende sett världens stora skapelseprocesser i väldiga inre bilder, vilka skildras i de gamla myterna och folkeposen. Olika folkslag världen över har genom sina särpräglade levnadssätt och gemenskaper medverkat till ett sällsamt och mångskiftande bildspråk, men på ett inre plan finner man ändå mycket liknande processer i dem.

I dessa föredrag, som Rudolf Steiner höll i samband med sitt besök i Finland och efter det, belyser han även hur Kalevalaeposet i grandiosa bilder skildrar den skapande människans arbete i samklang med jorden och samverkan med de jordiska makterna. Vidare beskrivs människans upplevelse av själslig trefald vid nedstigandet till jorden. De tre hjältarna i Kalevala; Väinämöinen, Ilmarinen och Lemminkäinen, är stora bilder av människans tre själsväsen. Ett framtida utvecklingsperspektiv är också Sampos återkomst.

Det gamla finska folkets upplevelse av trefald uppenbaras också i förhållandet mellan hav och jord i Östersjöns tre stora vikar; Bottenviken, Finska viken och Rigabukten. Förhållandet mellan jord och hav belyses även gällande andra europeiska folk och hur det väsentligt anknyter till de olika folkens uppgift i mänsklighetens väldiga helhet.

Shopping Cart
Scroll to Top