,

Rudolf Steinerin karmatutkimus ja Antroposofisen seuran tehtävät

10,80 

Sergei O. Prokofjev

72 sivua

Suom. Tuula Karkia ja Tuula Kansa

ISBN 951-8927-78-2

1. p. 1999

Karman lait kuuluvat kosmoksen korkeimpiin lakeihin ja ne läpäisevät koko näkyvän ja näkymättömän maailman. Sergei O. Prokofjev selvittää, kuinka ihmiskunnan ja henkisen kosmoksen karmallinen yhteistoiminta toteutuu enkelihierarkioiden toimintana ja tuo esiin, miten tämä ilmenee ihmisen eri ikä- ja kehitysvaiheissa.

Kristuksen tullessa meidän aikanamme yhä enenevässä määrin karman herraksi kukaan ei voi astua todellisessa mielessä karman alueelle tulematta Kristuksen seuraajaksi ja näin ottaen kantaakseen tavalla tai toisella toisten karmaa. Tämä merkitsee samalla tasapainon luomista ihmiskunnan karmaan, jossa vallitsee osittain epäjärjestys.

Shopping Cart
Scroll to Top