,

Fukushima ja ydinvoiman henkinen todellisuus

5,00 

Armin Husemann

18 sivua,

suom. Sirpa Honko-Linde

ISBN 978-952-5507-43-0

Ilm. 2012

Kun alkuaineiden jaksollinen järjestelmä löydettiin 1800-luvun lopulla, huomattiin sen samankaltaisuus musiikin oktaaviperiaatteeseen. Alku­aineet pyrkivät sidoksiin, joissa ne saavat ulkoverholleen kahdeksan elektronia, oktaavia vastaten.

Rudolf Steiner sanoi tästä: ”…oktaavissa voimme mieltää alkuaineiden järjestyksen jaksollisessa järjestelmässä. Siinä ilmenee sävelten sisäisen lainalaisuuden ja materian rakenteen välinen vastaavuus, tämän valmistautuessa toteuttamaan kemiallisia tapahtumia. Niin on myös oikeutettua käsittää aineellisen olemassaolon kaikkinaiset sitoutumiset ja irtautumiset ikään kuin sisäisen maailmanmusiikin ulkoisena kuvana, joka vain erikoistapauksessa ilmaisee itsensä meille maisessa musiikissa.”

Seitsemän sävelen skaala peilautuu jaksollisen järjestelmän seitsemässä ryhmässä. Siinä elää eteerisyyden maailmanperiaate. Rudolf Steiner tuo nämä maailmanvoimat esille seitsemän pylvään ja niitä vastaavien planeettasinettien muodossa. Ne välittävät aistikokemuksena maailmankehitystä muotoavien ja kantavien olentojen tahdonliikkeet. Ne voivat olla virikkeenä moraalisen kehityksen kolmelle vaiheelle, joita ilman ihmiskunta ei ole varustautunut ydinenergian voimien suhteen ja joiden myötä ihminen voi ymmärtää suunnattoman vastuunsa ydinvoiman, reaktorionnettomuuksien, ydinpommien ja radioaktiivisten jätteiden maailmassa.

Shopping Cart
Scroll to Top