,

1900-luvun henkinen tapahtuma. Imaginaatio. Vuosien 1933-45 okkultinen merkitys hengentieteen valossa

19,30 

Jesaiah Ben-Aharon

101 sivua, 19,30 €

Suomentanut Pentti Aaltonen

ISBN 951-8927-88-X

Yliaistiseen tiedostamiseen perustuvissa tutkimuksissaan israelilainen antroposofi Jesaiah Ben-Aharon on havainnut vuosien 1933-45 ratkaisevan merkityksen 1900-luvun henkisessä historiassa. Se mitä tuona ulkoisen historian kannalta vaikeana aikana henkisessä maailmassa tapahtui, säteilee vaikutustaan yli koko kuluneen vuosisadan.

Kirjoittajan henkiset havainnot ovat yhteydessä siihen, mitä Rudolf Steiner 1900-luvun alussa toi esiin meidän aikamme ajanhengen Mikaelin toiminnasta ihmiskunnan suhteen. Hänen havaintonsa auttavat ymmärtämään 1900-luvun keskivaiheen ja lopun tapahtumia ja tuomaan uusia näköaloja 2000-luvulle.

Kirjaan sisältyy myös tekijän tärkeä haastattelu.

Shopping Cart
Scroll to Top