Search results for "antroposofia"

Takoja

Takoja 3/2019 Saksan antroposofisen seuran pääsihteerin Michael Schmockin haastattelu • Sillanrakennusta tulevaisuuteen (Steffen Hartmann & Anton Kimpfler) • Kalevala ja sen uudistaminen (Kaisu Virkkunen) • Marjatta, Marjatan poika ja Väinämöinen (Eeva-Liisa Pesonen) • Rudolf Steinerin mysteerinäytelmistä • Sielunkalenterin syksy • “Kynnyksenvartija” pohjoisen virtauksen näkökulmasta (Are Thoresen) • Amerikan seikkailut tietoisuuden tutkimuksen huipulle, osa 2 (Jeremy […]

Continue Reading

Helsinki

TYÖRYHMIÄ Ryhmät kokoontuvat antroposofisen seuran huoneistossa, Uudenmaankatu 25 A 4, ellei mainittu toisin. Oviraha 2€/kerta. Agricola-ryhmä toimii biodynaamisena alueryhmänä Helsingissä ja kokoontuu osoitteessa Uudenmaankatu 25 A 4. Syksyn  kokoontumiset tiistaisin alkaen 20.8  klo 16.30 ja sen jälkeen kuukauden joka kolmas tiistai. Luettavana on kirja Dieter Brüll, Antroposofinen sosiaalivirike. Mahdolliset lisätiedot ja varmistukset Aune 044 998 7723. […]

Continue Reading

Tietoja yhdistyksestä

Suomen antroposofinen liitto ry (perustettu 1924) on osa maailmanlaajuista Yleistä antroposofista seuraa, sen Suomen ns. maanseura. Antroposofisen seuran tarkoituksena on edistää henkistä tutkimusta ja sen tulosten soveltamista elämän eri aloilla. ESITELMÄT JA TYÖRYHMÄT Liiton piirissä järjestetään esitelmiä, seminaareja, keskustelutilaisuuksia, taiteellisia esityksiä ja kursseja sekä työryhmiä useilla paikkakunnilla. Tilaisuudet ja ryhmät ovat useimmiten avoimia kaikille kiinnostuneille. […]

Continue Reading